.
Nokia 2310
 o Nokia 2310
: 85 .
: 19
: 43
: 105
: GSM 900, GSM 1800
: 2006
Nokia 7650
 o Nokia 7650
: (4096 )(TFT)176 x 208
: 154 .
: 26 .
: 56 .
: 114 .
: GSM 900, GSM 1800
: 2002 .
Nokia 5300 XpressMusic
 o Nokia 5300 XpressMusic
: 107
: 21
: 48
: 92
: 2006
: GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
Samsung C200
 o Samsung C200
: UFB(65 . )128 x 128 (5 )
: 70
: 19
: 43
: 105
: GSM 900, GSM 1800
: 2004
Nec DB4100
 o Nec DB4100
: 99
: 22
: 42
: 120
: GSM 1800, GSM 900
: 2000
: LCD
Sony Ericsson K320i
 o Sony Ericsson K320i
: 82
: 18
: 44
: 101
: GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
: 2006

:   |  |  
, SMS , !

.
.


/